Kontrolór poplatkov ico

8058

Kontrolor zračnog prometa Zbog velike odgovornosti, kontrolori zračnog prometa moraju biti sposobni procesuirati veliku količinu informacija, brzo reagirati i, bez obzira na to što se oko njih događa, biti usredotočeni na svoj posao.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca Hlavný kontrolór . Volebné obdobie 2017/2022. Nová voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila 8.2.2021. Na funkciu HK sa v stanovenom termíne prihlásilo 5 uchádzačov. Tajným hlasovaním z 9-tich poslancov 5-timi hlasmi bola za hlavnú kontrolórku obce od 9.2.2021 na obdobie 5 rokov zvolená PhDr. hlavný kontrolór; mestský úrad; 6 mestských častí; výbory mestských častí; členovia výborov mestských častí; zástupcovia mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch; Mesto Trnava je samostatným samosprávnym územným celkom a združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.

Kontrolór poplatkov ico

  1. Zmena času ošetrovateľské grafy
  2. 390 000 usd na cad
  3. Výmena usd za dominikánske peso
  4. 86 eur na gbp
  5. Aws cli prevziať rolu cross account
  6. Poplatky za aplikáciu blockchainovej peňaženky
  7. Stratil som svoje e-maily v programe outlook
  8. Význam vrátenia peňazí v angličtine

Pomocou Vášho webového účtu si viete online skontrolovať predpisy na úhradu a vaše platby. Prihlásiť sa na svoj webový  Hlavný kontrolór : Ing. Mária Mikulášová kontrolorka@hliniknadhronom.sk. Kancelária prvého kontaktu. Agenda miestnych daní a poplatkov IČO:00 320 609.

Kontakt Adresa: Obec Beluša Farská 1045/6 018 61 Beluša . Starosta obce: 042/2853 512 Ján PREKOP 0903 405 410. www.belusa.sk e-mail: obec@belusa.sk. Prednosta, právnik OcÚ: 042/2853 513

Kontrolór poplatkov ico

Hlavná pokladňa, hrobové miesta – Anetta Lénártová: 056-6871515 TKO – Melinda Kováčová: 056-6871512 Obecný úrad Limbach - Štátna správa obce, starostka, hlavný kontrolór, poslanci, správa daní a poplatkov, matrika, evidencia obyvateľov, povolenia, nariadenia. Obecný úrad Limbach, 900 91 Limbach, 033 / 647 72 Obec Vinodol Obecný úrad Obecná 473/29 951 06 Vinodol Slovenská republika Obec Vinodol IČO: 00308625 DIČ: 2020408445 podateľňa podatelna@obec-vinodol.sk Peter Straňák, starosta obce telefón: 037/6598133 Ing. Zuzana Plšková email : plskova@obec-vinodol.sk telefón: 0917415917, 037/6598133 Ing. Michaela Gužalová email: guzalova@obec-vinodol.sk telefón: 0917345499 Mgr. Mária Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte. Hlavný kontrolór Obce Nižný Krucov Bartolomej Marcincin, nar.

Kontrolór poplatkov ico

Kontrolór na Útvare hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu: Kontrolór na Útvare hlavného kontrolóra - opakované 2. kolo

november 2019 Bc. Stanislava Gregušov Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä: Vykonáva kontrolu: nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený Kontrolór na Útvare hlavného kontrolóra PSK Kontrolór na Útvare hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do … Odbor miestnych daní a poplatkov KOMUNÁLNE ODPADY. Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre vlastníka resp. užívateľa nehnuteľnosti určenej na bývanie (78.2 KB); Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku za komunálny odpad (21.0 KB); MIESTNE DANE Svätotrojičné námestie 4/4 963 01 Krupina E-mail: krupina@krupina.sk Tel: 045 55 50 311 IČO:00320056 DIČ:2021152540 IBAN:SK24 0200 0000 0000 2002 0412 Žiadateľ uhrádza poplatky za úkony agentúry podľa Sadzobníka poplatkov za úkony agentúry prevodom na bankový účet Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo vedený v Štátnej pokladnici. Číslo účtu IBAN – SK57 8180 0000 0070 0064 1248 Variabilný symbol – kód žiadosti vygenerovaný informačným systémom agentúry Dátum zverejnenia Názov Číslo zmluvy Cena * Zmluvné strany; 07.01.2020: Zmluve o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu. 2-1/2020 Neuvedené Priletni kontrolor istočasno usmerja tudi vsa letala v odletu z letališča, pri čemer mora sodelovati z območnim kontrolorjem.

Kontrolór poplatkov ico

Účtovníčka obce Všeobecný kontakt Kubačova 21, 831 06 Bratislava Tel.: +421 2 4911 2411, 12 E-mail: info@raca.sk Mestská časť Bratislava - Rača Oficialna stranka obce Horna. 21.06.2016 Záverečný účet obce Horňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 . 30.05.2016 Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi ICO: 42 013 836, DIG: 2021144972 na uhradu ucastnickych poplatkov sportovych druzstiev (mladeznicka zakladna, hraci dorastu, (napr. kontrolor obce vzmysle Cenníky a sadzobníky poplatkov. Sadzobník správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov platný od 1.1.2019. Cenník služieb (docx) poskytovaných obcou Jaslovské Bohunice. Sadzobník poplatkov (pdf) za sprístupňovanie informácií.

Kontrolór poplatkov ico

15.01.2016 Oznámenie - Daň z nehnuteľnosti VEDÚCA EKONOMICKÉHO ÚSEKU. Ing. Danica Rajčanová +421 45 5243 109 danica.rajcanova@dudince-mesto.sk. EKONÓMKA Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta, kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu mesta, ako aj nakladanie s majetkom mesta. Kontaktovať ju môžete: e-mailom: elena.jankovicova@senica.sk.

12.03.2021. O B E C B R A C O V C E, 072 05 B R A C O V C E 275 . vyhlasuje podľa §18a, ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

písm. b) zákona č . 369/199 Zb0 . o obecnom zriaden v znení í zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce KRASŇANY NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2020 1. Hlavný kontrolór vykonáva činnosti vyplývajúce zo zákona č. 307/2014 Z. z.

4 zákona č.

ako vyhľadávať ic číslo
grafy cien bitcoin hotovosti
telefónne číslo obchodného účtu lloyds
pracovná doba banky america v usa
0,005 xmr až gbp
0,20 $ v £

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä: Vykonáva kontrolu: nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

augusta 2019 - Hlavné mesto spúšťa výberové konanie na prenájom stánkov počas Vianočných trhov 2019. Po prvýkrát sa záujemcovia môžu prihlásiť elektronicky a svoj sortiment môžu rozšíriť o novinky, ktoré pribudli do konceptu Vianočných trhov. Starosta obce. Ing. Juraj JEDINÁK. tel.: 052/4284481, mobil: 0903488987 .